Close

Poker School

Learn How To Play Suited Connectors On The Flop | partypoker

W tej sekcji nauczysz się grać z kartami typu suited connectors.

Zacznijmy od początku. Suited connectors to karty, które się łączą (kolejne karty) i które warto mieć na ręce. Connectors to np. 7-8, a suited connectors to 7 trefl i 8 trefl (ponieważ są tego samego koloru). Pamiętaj, że karty suited connectors zdarzają się dość rzadko, lecz są bardzo fortunnym układem.

Nawet, jeśli Twoje dwie karty nie są ze sobą bezpośrednio połączone – np. masz 9 i waleta - warto je zatrzymać. Dlaczego? Jeśli we flopie pojawią się odpowiednie karty, wciąż masz szansę na ułożenie strita (sekwencję kart dowolnego koloru), a nawet koloru (karty tego samego koloru).

To nie wszystko. Karty suited connectors mogą Ci również pomóc w skompletowaniu układu o nazwie „flush draw”. Wyjaśnijmy, na czym polega flush draw. Załóżmy, że masz karty suited connectors na ręce (np. A♣ i 2♣), następnie we flopie pojawiają się 3♣-4♣-x. W tej sytuacji masz układ flush draw. Wystarczy Ci jedna karta (w tym wypadku dowolna karta ♣), aby dobrać kolor. Oczywiście poker jest nieprzewidywalny i turn i river mogą Ci nie przynieść karty, której tak desperacko potrzebujesz. Taką sytuację nazywamy „busted flush”.

Open-ended straight flush draw zapewnia Ci jeszcze lepsze perspektywy niż flush draw. Wyobraź sobie, że masz dwie karty suited connectors (np. 7♣-8♣), a we flopie odkryte zostają 5♣-6♣-K♣. Co Ci to daje?

Daje Ci to sekwencję 5-6 z flopa oraz 7-8 z własnej ręki. Układ ten nazywamy „open-ended draw”, ponieważ potrzebna Ci jest tylko jeszcze jedna karta z jednej lub drugiej strony. W tym wypadku, wystarczy, że pojawi się 4 lub 9, abyś ułożył strita. Ogólnie rzecz biorąc, to bardzo korzystna sytuacja, ponieważ podwajasz swoje szanse na zwycięstwo.

Takie układy open-ended straight są dość rzadkie i w większości przypadków będziesz mieć tylko jedną stronę do stworzenia sekwencji. Załóżmy, że miałeś A-2 na ręce, a we flopie wyłożono 3-4-J. Co Ci zostanie? Zostały Ci A-2-3-4, więc możesz wykorzystać tylko 5, aby ułożyć strita.

Jaka jest idealna sytuacja w przypadku kart suited connectors? Jesli miałbyś 7♣-8♣, a we flopie pojawiły się 5♣-6♣-King♣, byłbyś w doskonałym położeniu, ponieważ oznaczałoby to zarówno układ open-ended straight draw, jak i flush draw. Byłbyś niezwykłym szczęściarzem, gdybyś otrzymał takie karty, gdyż dają Ci one ogromną szansę na skompletowanie silnej ręki. Dlaczego?

Ponieważ w tali jest aż osiem kart, które dopełniłyby strita (cztery 4 i cztery 9) i aż dziewięć kart, które dopełniłyby kolor (13 pików minus 2 w Twoich kartach zakrytych i 2 we flopie). W sumie, szanse na ułożenie ręki wynoszą 54%. To całkiem wysokie prawdopodobieństwo, nie sądzisz?

Spróbujmy teraz zrozumieć znaczenie oszczędzania się we flopie. Załóżmy, że masz strita po początkowym flopie. Będziesz oczywiście przekonany, że ułożyłeś świetną rękę. Pamiętaj jednak, że w miarę odkrywania kolejnych kart, Twoje szanse maleją. Turn i river dają innym graczom okazję do wzmocnienia rąk, co z kolei Ci nie służy.

Zalecamy wchodzenie tylko z małymi lub średnimi zakładmi we flopie. W pokerze często używane jest powiedzenie „utopić się w rzece” (ang. „drown in the river”, gdzie „river” ma drugie pokerowe znaczenie). W skrócie, oznacza to, że nawet jeśli przez większość czasu masz silną rękę, gdy wyłożona zostaje ostatnia karta (o nazwie „river”), daje ona innemu graczowi szansę na skompletowanie zwycięskiego układu i wyeliminowanie Ciebie. W rezultacie, idziesz na dno.